Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Właścicielem strony www.drukarnia-lubliniec.pl jest firma Gordon-Amerex sp. z o.o. z siedzibą Lubliniec ul. Piaskowa 31 zwana dalej Sprzedającym. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem korzystającym z serwisu zwanym dalej Klientem.

2. Zamówienia poprzez stronę mogą składać Klienci, którzy zarejestrowali się w serwisie i zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, akceptując go.

3. Termin realizacji zamówienia podawany jest w dniach roboczych ( przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy ).

4. Termin realizacji liczony jest od dnia następnego po:

- złożeniu zamówienia / przesłaniu plików własnego projektu do druku

- akceptacji plików zleconego projektu

- zaksięgowaniu wpłaty przy  wyborze płatności: przedpłata przelewem

Dzień złożenia zamówienia / przesłania plików lub akceptacji / dokonania przedpłaty jest dniem zerowym.

5. Termin realizacji może wydłużyć się o okres wynikający ze zmiany ustaleń zamówienia lub przeszkód natury technicznej typu awaria, brak mediów - internet, jak również innych niezależnych od Sprzedającego, o tym fakcie Kupujący zostanie powiadomiony na e-maila.

6. Zakończenie terminu realizacji następuje w dniu przekazania wykonanego zamówienia firmie kurier DHL, UPS lub Poczta Polska celem doręczenia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nie dotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki.

II Zamówiene

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów

2. Pliki przesłane przez klienta są drukowane w postaci w jakiej zostały zostały dostarczone. Sprzedający sprawdza plik w zakresie:

- zgodności formatów

- prawidłowego przygotowania projektu w stosunku do lini cięcia

- zgodności kolorów z CMYK

Jakość map bitowych, oraz tekst nie podlega sprawdzeniu. Sprzedający nie wprowadza poprawek i modyfikacji, jeśli nie został zlecony projekt.

3. Sprzedający nie odpowiada za rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym wydrukiem o ile przed realizacją zamówienia nie wykonano odbitki / wzorca próbnego.

III Reklamacje

Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Sprzedającemu całego otrzymanego nakładu.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Kontakt

+48 34 353 10 70

606 956 883

biuro@drukarnia-lubliniec.pl

Czynne:
Pn. - Pt.: 9.00-16.00